سنگ ساب بادی صنعتی گاتکس GP-0590
سنگ ساب بادی صنعتی گاتکس
GP-0590


مقایسه کالا

فرز انگشتی بادی گلو بلند GATX تایوان GP-0511AW
فرز انگشتی بادی گلو بلند
GATX تایوان GP-0511AW


مقایسه کالا

سنگ فرز بادی مستقیم گاتکس تایوان GP-2286-L
سنگ فرز بادی مستقیم
گاتکس تایوان GP-2286-L


مقایسه کالا

پیچ گوشتی بادی مستقیم گاتکس تایوان GP-0985
پیچ گوشتی بادی مستقیم
گاتکس تایوان GP-0985


مقایسه کالا

دریل نقطه جوش کن بادی GATX تایوان GP-0668
دریل نقطه جوش کن بادی GATX
تایوان GP-0668


مقایسه کالا

سنگ فرز بادی کلید گازی گاتکس GP-2224FC
سنگ فرز بادی کلید گازی
گاتکس GP-2224FC


مقایسه کالا

سنگ فرز بادی صنعتی گاتکس تایوان GP-2225CC
سنگ فرز بادی صنعتی گاتکس
تایوان GP-2225CC


مقایسه کالا

مینی سنگ بادی کلید گازی گاتکس GP-2222
مینی سنگ بادی کلید گازی
گاتکس GP-2222


مقایسه کالا

مینی سنگ بادی صنعتی GATX تایوان GP-0554
مینی سنگ بادی صنعتی GATX
تایوان GP-0554


مقایسه کالا