منتظر باشید
بکس بادی جنیوس 1/2-1 اینچ شفت بلند مدل 9K3398
بکس بادی جنیوس 1/2-1 اینچ
شفت بلند مدل 9K3398


مقایسه کالا

بکس بادی جنیوس 1/2 –1 اینچ شفت کوتاه مدل 9K3390
بکس بادی جنیوس 1/2 –1 اینچ
شفت کوتاه مدل 9K3390


مقایسه کالا

بکس بادی جنیوس فشارقوی 1/2–1 اینچ مدل 9K4070
بکس بادی جنیوس فشارقوی
1/2–1 اینچ مدل 9K4070


مقایسه کالا

بکس بادی 1/2-1 اینچ فوق صنعتی APT شفت بلند
بکس بادی 1/2-1 اینچ فوق
صنعتی APT شفت بلند


مقایسه کالا

بکس بادی فوق صنعتی 1/2-1 اینچ APT
بکس بادی فوق صنعتی 1/2-1
اینچ APT


مقایسه کالا