صفحه اصلی > مقالات > پرداخت حقوق کارگران گروه صنعتی فولاد در روزهای آینده
پرداخت حقوق کارگران گروه صنعتی فولاد در روزهای آینده
پرداخت حقوق کارگران گروه صنعتی فولاد در روزهای آینده

در جلسه ای که روز سه شنبه به همراه معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت مجوز فروش میلگرد گروه صنعتی فولاد در بازار صادر شد و درحال انجام مذاکراتی هستن تا بتواند بخشی از مطالبات قانونی کارگران را حداکثر تا در اوایل ماه آینده تامین گردد. همچنین در شرایطی که کارگران صنعت فولاد تجمعاتی مقابل درب استانداری خوزستان داشتند که امیدواریم با جلسه ای که صورت گرفته و با توجه به اینکه مجوز فروش فولاد در بازار توسط کارفرما انجام شود مشکلات به وجود آمده  بزودی حل شود.