واحد مراقبت هوا 1/2 اینچ دامار DMFR/L08

واحد مراقبت هوا 1/2 اینچ
دامار DMFR/L08مقایسه کالا

پیچ گوشتی بادی ضربه ای دامار DMOT460

پیچ گوشتی بادی ضربه ای
دامار DMOT460مقایسه کالا