صفحه اصلی > مقالات > نصب و راه اندازی قلم ایربراش
نصب و راه اندازی قلم ایربراش
نصب و راه اندازی قلم ایربراش

روش صحیح نصب قلم ایربراش بعد از تمیز کردن

1- ابتدا سوزن را از پشت قلم ایربراش به سمت جلو حرکت دهید. بسیار با دقت و به آرامی آن را به سمت جلو فشار دهید.

اگر احساس کردین که به جای گیر کرده کمی سوزن را بیرون بکشید، کلید را فشار داده و نگه دارید، سپس سوزن را دوباره فشار دهید. سوزن ممکن است به سمت ماشه یا کلید گیر کرده باشد.

2- سپس نازل را سفت کنید و از آنجای که نازل خیلی کوچک و حساس است، بهتر است از آچار مخصوص ایربراش که داخل کیت ایربراش هست انجام شود.

3- پیچ بر روی مهره سوزن سفت کنید. آن را روی سوزن بچرخانید تا به انتها برسد. انتهای باریک باید به سمت پشت ایربراش باشد، آن را بچرخانید.

4- پشت جلد را ببندید پوشش را روی مونتاژ سوزن بکشید. به محکم کردن آن را محکم کنید.

5- کلاه نازل و کلاهک سوزن را جایگزین کنید. به آرامی کلاه نازل روی نقطه سوزن را با انتهای باریک دور از تفنگ قرار دهید. به محکم آن را در محل قرار دهید. سوزن را روی کلاه نازل قرار دهید و به سفت کردن ایربراش بپردازید.

اگر شما نمی توانید کلاه را با انگشتان خود سفت کنید، از انبردست استفاده کنید. چنگ زدن را به آرامی چنگ بزنید و به محل پیچ بروید.

6- تست اسلحه هواپیما برای اطمینان از اینکه آن را به درستی کار می کند. بعضی از آب را به فنجان رنگ اضافه کنید و اسپری کنید تا مطمئن شوید تفنگ درست کار می کند.

توجه : تمامی توضیحات داده شده طبق شماره بندی به همراه عکس قابل مشاهد می باشد.