صفحه اصلی > مقالات > تصویب FATF تمامی بهانه را از آمریکا خواهد گرفت
تصویب FATF تمامی بهانه را از آمریکا خواهد گرفت
تصویب FATF تمامی بهانه را از آمریکا خواهد گرفت

مساله اساسی این است که چرا آمریکا علیرغم همه فشارهایی که به ایران می‌آورد، در مسیر پیوستن به FATF سنگ‌اندازی نمی‌کند؟ سوالی که یک اقتصاددان پاسخ آن را در تسلط بیشتر اروپا بر FATF می‌داند. اما اثربخشی یا عدم اثربخشی تصویب لوایح مرتبط با FATF مساله‌ای است که در شرایط فعلی بسیار حساس‌تر از گذشته شده است،