صفحه اصلی > مقالات > تعلیق صدها هزار نفر در صنعت قطعه سازی در ایران
تعلیق صدها هزار نفر در صنعت قطعه سازی در ایران
تعلیق صدها هزار نفر در صنعت قطعه سازی در ایران

نگاه داشتن قیمت های سابق قطعات ابدا برای قعطه سازان به صرفه نمی باشد در همین امر دبیر انجمن قطعه سازان به خصوص قطعه سازان خودرو با بیان اینکه تولید قطعات با قیمت پایین به همین روند ادامه پیدا کند قطعه سازان امکان تولید نخواهند داشت و در نهایت به زودی با کسری قطعه مواجهه می شوند.