صفحه اصلی > مقالات > قیمت سهام در گروه خودرو سازان کاهش یافت
قیمت سهام در گروه خودرو سازان کاهش یافت
قیمت سهام در گروه خودرو سازان کاهش یافت

در گروه نفت و گاز و پتروشیمی تلاش کردند از کاهش شاخص جلوگیری کنند اما نمادهایی معامله‌گران در بورس تهران امروز شاهد کاهش قیمت سهام در گروه خودرو سازان بودند و این کاهش در تعدادی از گروه‌ها نیز مشهود بود.