صفحه اصلی > مقالات > گران تر شدن رنگ بیش از 60 درصد با موافقت سازمان حمایت
گران تر شدن رنگ بیش از 60 درصد با موافقت سازمان حمایت
گران تر شدن رنگ بیش از 60 درصد با موافقت سازمان حمایت

هئیت مدیران شرکت تولیدکنندگان رنگ اعلام کردن : به طوری رسمی ۶۰ درصد قیمت رنگ افزایش یافت متاسفانه این افزایش چشم گیر قیمت رنگ با تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان انجام گردید.

 

در جلسه حضوری مصرف کنندگان و تولید کنندگان با حضور اعضای هیئت مدیره و کارشناسان تعاونی در مورخ 97/7/22 در سازمان حمایت ، انجمن، افزایش 60 درصدی قیمت های کارشناسی انجمن و تعاونی رنگ مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد کلیه واحد های تولیدلیست قیمت ها خود را تا سقف 60 درصد در سامانه 124 وارد نمایند.